„Tango es un sentimiento
que se baila”

 

Enrique Santos Discépolo

Kursy od podstaw

są dedykowane osobom, które nigdy do tej pory nie tańczyły tanga argentyńskiego, bądź są dla tych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić podstawowe kroki.
Od 4 października 2018 prowadzimy kurs tanga od podstaw w Novej Szkole Tańca w Krakowie w czwartki o godz. 21:00. Zapis na kurs za pomocą strony szkoły https://novaszkolatanca.pl/krakow/zapisy

Seminaria tematyczne - miesiąc z...

prowadzone przez nas w formule open-level tzn. są dedykowane osobom tańczącym tango około pół roku i więcej. Są one skoncentrowane wokół jednego tematu i cykl 4 zajęć tworzy zamkniętą całość. Temat seminarium jest ogłaszany co miesiąc i zajęcia są poprzedzone rekrutacją ze względu na wyznaczony limit uczestników do 8-10 par.

Kurs dla średniozaawansowaych i zaawansowanych

to zajęcia typu open-level poświęcone poznawaniu nowych figur, pracy nad bliskim objęciem, zmianą dynamik w tańcu. Są one prowadzone w sposób progresywny, czyli dana figura lub sekwencja taneczna będzie przedstawiona w wersji podstawowej oraz w wersjach bardziej zaawansowanych tak, aby uczestnicy zajęć z różnym doświadczeniem tanecznym mogli znaleźć coś dla siebie. Zajęcia prowadzone są przez nas w Novej Szkole Tańca w Krakowie w czwartki o godz. 20:00.

Najsłynniejsze orkiestry tanga

– to zajęcia z muzykalności w tangu skoncentrowane wokół przeglądu orkiestr tworzących bogatą muzykę tanga argentyńskiego. Każdej orkiestrze będzie poświęcony cykl 3 lub 4 zajęć, w trakcie których skoncentrujemy się na analizie wybranych utworów i będziemy pracować nad taneczną interpretacją tego, co w danej orkiestrze jest najbardziej charakterystyczne. Będzie to praca nad tańcem w bazowym rytmie, nad frazowaniem,  jak i nad przyspieszeniami i zwolnieniami w tańcu.

Tango Ronda & Pista

– to zajęcia na poziomie średniozaawansowanym, na których pracujemy nad figurami przydatnymi w tańcu na milondze i akcent jest położony na taniec na linii tańca (czyli tzw. rondzie). W trakcie zajęć będziemy poznawać nowe figury, wplatać je w różnorodne sekwencje oraz pracować nad ich dynamiką.

Technika dla kobiet

są to zajęcia dla każdej tanguery niezależnie od posiadanego doświadczenia tanecznego. Poświęcone są pracy nad indywidualną techniką i estetyką tanga.