„Tango es un sentimiento
que se baila”

 

Enrique Santos Discépolo
Szkoła nie ma możliwości obsługiwania kart płatniczych. Płatności za zajęcia można dokonać gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Pojedyncze zajęcia kosztują 30 zł, 4 zajęcia – 100 zł, oraz dostępne są także inne opcje karnetowe. W razie niewykorzystania przez uczestnika zakupionego karnetu w całości lub w części szkoła nie zwraca poniesionych kosztów.