„Tango es un sentimiento
que se baila”

 

Enrique Santos Discépolo
Karnet 4-zajęciowy upoważnia do uczestnictwa w 4 zajęciach w ciągu 4 tygodni. Może być wykorzystany na jednym kursie (typie zajęć) odbywającym się co tydzień lub na dwóch/trzech kursach (zajęciach) w tygodniu, co wiąże się ze skróceniem jego okresu ważności.
Karnet OPEN upoważnia do korzystania z nielimitowanej liczby zajęć w tygodniu w ciągu 4 tygodni.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie może być podstawą do przedłużenia ważności karnetu.

Nie ma możliwości zakupu jednego karnetu (4-zajęciowego lub OPEN) na dwie osoby. Karnety nie mogą być przekazane osobom trzecim.