„Tango es un sentimiento
que se baila”

 

Enrique Santos Discépolo
W takim przypadku konieczny jest uprzedni zapis na zajęcia, ponieważ wtedy możemy połączyć osoby bez partnera/partnerki w pary. Oczywiście mimo braku pary można przyjść na zajęcia – może się bowiem zdarzyć, że będzie obecna inna osoba bez pary. Staramy się także poszukiwać partnerów wśród kursantów już tańczących, należy jednak pamiętać, że taka chęć pomocy zależy każdorazowo od woli danej osoby i nie można jej wymagać.

W przypadku kursów bardziej zaawansowanych osoba bez pary powinna zgłosić z wyprzedzeniem chęć uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku możemy poszukać partnera/partnerki na odpowiedni poziomie, lecz najlepiej należy poszukać takiej osoby na własną rękę.

Instruktorzy nie odpowiadają za niezadowolenie kursanta z dobranego partnera do tańca.