„Tango es un sentimiento
que se baila”

 

Enrique Santos Discépolo
O nieobecności na zajęciach należy najlepiej informować z tygodniowym wyprzedzeniem i co ważniejsze powiadomić o tym dobranego do uczestnictwa w zajęciach partnera.
W takim przypadku konieczny jest uprzedni zapis na zajęcia, ponieważ wtedy możemy połączyć osoby bez partnera/partnerki w pary. Oczywiście mimo braku pary można przyjść na zajęcia – może się bowiem zdarzyć, że będzie obecna inna osoba bez pary.

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych wymaga zamiennego obuwia. W przypadku kursów tanga od podstaw nie ma konieczności posiadania profesjonalnych butów tanecznych (do tanga argentyńskiego).

Szkoła nie ma możliwości obsługiwania kart płatniczych. Płatności za zajęcia można dokonać gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Pojedyncze zajęcia kosztują 30 zł, 4 zajęcia – 100 zł, oraz dostępne są także inne opcje karnetowe.

Karnet 4-zajęciowy upoważnia do uczestnictwa w 4 zajęciach w ciągu 4 tygodni. Może być wykorzystany na jednym kursie (typie zajęć) odbywającym się co tydzień lub na dwóch/trzech kursach (zajęciach) w tygodniu, co wiąże się ze skróceniem jego okresu ważności.

Najlepiej tak! Zapis na kurs umożliwia nam monitorowanie liczby kursantów, łączenie w pary osób bez partnera/partnerki i ewentualnie poszukiwanie partnerów do tańca.
Wszystkie zajęcia (poza techniką dla kobiet) trwają 1 godzinę i 15 min.
Technika dla kobiet trwa 1 godzinę (60 min).